Carpe Diem Huset

Velkommen til Carpe Diem Huset - her er venskaber en mulighed!

Citater

 

Carpe Diem er et aflastningstilbud til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser. Aflastning har til formål, at:

 

  • At tilbyde socialt samvær med ligestillede indenfor rammer som den enkelte selv er med til at beslutte.
  • At give mulighed for fysisk udfoldelse i socialt trygge rammer, med en individuelt tilpasset struktur i samspil med kendte og forudsigelige voksne.
  • At yde hjælp til indsigt i eget handikap og hjælpe med at finde stærke og svage sider i netop deres unikke personlighed og bruge dem hensigtsmæssigt.
  • At skabe mulighed for selvstændighedstræning og aflastning i samvær med andre, og ad den vej knytte venskabelige bånd, i forhold til den enkeltes lyst og motivation.
  • At skabe stjernestunder i den enkeltes liv og dermed medvirke til et værdigt liv trods en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

 


 

Ydelseskatalog

 

Her kan du læse omkring hvilke ydelser og retningslinier, vi kan tilbyde hos Carpe Diem huset. Vi har altid vores værdier i baghovedet og sørger for at husets beboere har en god og aktivitetsrig dagligdag.

 

Læs mere her

Hvem er vi?

 

Carpe Diem blev oprettet i ønsket om, at kunne etablere et tilbud til børn og unge med Aspergers Syndrom og beslægtede diagnoser.Ønsker du mere information omkring Carpe Diem huset og de mennesker der er tilknyttet huset?

 

Læs mere her

"Gennem min tid i Carpe Diem Huset har jeg oplevet, hvordan børnene har gennem-gået kolosale forandringer og har lært at begå sig socialt.

 

Dette gælder også for forældrene, der her får mulighed for at blive aflastet og der-med opnår mere overskud i resten af hverdagen"

 

Linda Waldhause

 


 

"Det er sjovt og hyggeligt at være her. Før i tiden brød jeg mig ikke om at være sammen med andre og havde svært ved at dele ting med andre, men det har jeg lært her i Carpe Diem"

Betty

 


Fonden Carpe Diem Huset | Skovvej 68 | 2750 Ballerup | Telefon: 3966 5557 | E-mail: stefan@carpediemhuset.dk