Velkommen til Carpe Diem Huset

​Carpe Diem er et aflastningstilbud til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Aflastning har til formål at:

​At tilbyde socialt samvær med ligestillede indenfor rammer som den enkelte selv er med til at beslutte.

​At give mulighed for fysisk udfoldelse i socialt trygge rammer, med en individuelt tilpasset struktur i samspil med kendte og forudsigelige voksne.

At yde hjælp til indsigt i eget handikap og hjælpe med at finde stærke og svage sider i netop deres unikke personlighed og bruge dem hensigtsmæssigt.

At skabe mulighed for selvstændighedstræning og aflastning i samvær med andre, og ad den vej knytte venskabelige bånd, i forhold til den enkeltes lyst og motivation.

At skabe stjernestunder i den enkeltes liv og dermed medvirke til et værdigt liv trods en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

​" Carpe diem er lidt som derhjemme...

der er bare flere venner..."

- Ung, 14 år

​​Fonden Carpe Diem Huset | Tlf.: 39 66 55 57